Nya Slottsbergsskolan i Västra Frölunda

En omfattande expansion av lägenheter är planerad i Frölunda där 7000 nya lägenheter skall byggas innan 2035, varav 3000 innan 2021. Det finns därför ett stort behov av att öka antalet skolplatser i området. 
Slottsbergsskolan är en F-6 skola med tillhörande matsal, tillagningskök och idrottshall. Den totala storleken för detta blir ca 5500m².
HBK är stolta över att ha fått uppdraget som huvudkonstruktör på Nya Slottsbergsskolan där stommen består av stålpelare stålbalkar och HDF-bjälklag.


Beställare: RA Bygg
Arkitekt: Yngve Lundh Arkitekt