Gunnestorpsvägen
​​​​​​​& Bonava

Tuve är ett populärt område på Hisingen. Här, med centralt läge, planeras ett nytt bostadskvarter med ungefär 300 lägenheter och en ny förskola som kommer att binda ihop Tuves olika delar. Det nya bostadskvarteret kommer att bestå av låga byggnader mot Gunnersgärde och trappa sig med fler våningsantal närmare korsningen.
Detta skapar en skyddad miljö för innergårdarna mellan husen. Det kommer också finnas mindre verksamheter bland husen. 

HBK har fått i uppdrag att ta fram bygghandlingar på ca 200 lägenheter fördelat på 3st huskroppar i 4-9 våningar.
Stommen består av stålpelare i fasad, skalväggar invändigt samt plattbärlag. Grundläggning utförs som delvis pålad platta på mark. 


Beställare: Bergman och Höök
Arkitekt: Vilborg Arkitekter AB