Gärdsåsskolan anpassas för framtiden

Den nuvarande skolan är ritad av funkisarkitekten Nils Einar Eriksson och stod klar 1959, skolanläggningen är därför med i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull.

Skolan ligger vid kortedala torg och är en årskurs 4-9 skola i tre våningar.
Skolans byggnader är inte anpassade efter hur dagens skolarbete bör bedrivas och kommer därför moderniseras.
Detta kräver rivning, ombyggnad samt nybyggnad och kommer ske i etapper för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden. En stor utmaning under byggtiden är att skolan ska vara tillgänglig och säker och att verksamheten ska störas så lite som möjligt.
  • dsfsf
  • gardsasskolan-med-vit-kalla3
Vi på HBK och har fått uppdraget att leverera bygghandlingar på stomme och grund.
Stommen består av stålpelare- och balkar samt HDF bjälklag. Grundläggning utförs som pålad platta. 


Beställare: Tyve Bygg AB
Arkitekt: Contekton Arkitekter