APARTAMENTOSOBREPLANOSAPARTAMENTOSOBREPLANOS
APARTAMENTOSOBREPLANOS

Tjänster vi erbjuder

Vi har många års erfarenhet av beräkning och modellering inom byggkonstruktion och projekterar regelbundet bostäder, kontor, lagerbyggnader, affärsbyggnader samt kommunala byggnader. Det gäller såväl nyggbyggnation som om- och tillbyggnation. Storleken och redovisningsgraden varierar på projekten, ofta beroende på entreprenadform.
Samarbete och samordning prioriteras högt för att underlätta planering och minimerar problem i form av kollisioner och missförstånd mellan descipliner så som arkitekter och installatörer m.m. Styrning från uppdragsgivare varierar stort. Projekt genomförs oftast med regelbundet återkommande projekteringmöten.
Projekteringen innefattar konstruktionsberäkning, modellering i 2D och 3D. Vi använder oss av de senaste beräknings- och moduleringsprogrammen för att tillfredsställa kundens krav och önskemål.   
  • Val av stomsystem
  • Beräkningstjänster
  • Ritningsframställning 2D eller 3D
  • Projektering

Val av stomsystem

Det är viktigt att välja ett passande stomsystem och att veta vilka konsekvenser detta för med sig. Systemet kanske redan är givet när vi kommer in i bilden. Här ges möjligheten för oss att övergripande bedöma valet och ge förutsättningar till projektet. Exempelvis gäller detta:

Fördelar/nackdelar med redan valt stomsystem?

Hur tätt behöver pålarna i grunden sitta?

Kan jag ta bort befintliga pelare i ett hus?

stomsystemstomsystem
stomsystem
stomsystem
ICA OrebroICA Orebro
ICA Orebro
ICA Örebro
 BIM parametrar BIM parametrar
BIM parametrar
BIM parametrar

Beräkningstjänster

Vi utför beräkningstjänster i många former, allt ifrån belastningskontroller till beständighetskontroller för att undersöka hållfastheten, utan att vara onödigt tilltagna. Vidare ingår beräkning också till stor del i projektering. Exempelvis gäller detta:

En statisk beräkning om exempelvis ett bultförband håller?

Hur bra är väggen isolerad?

Hur mycket armering behövs i grunden? 

Ritningsframställaning i 2D eller 3D

Handlingar upprättas i olika skalor och antal beroende på projekt där tydliga planer, sektioner och detaljer ritas. Ritningarna illustrerar hur byggnaden kommer att vara uppbyggd vid färdigställandet. Ritningarna kan i vissa fall redovisas i form av en 3D-modell som innehåller intelligens (BIM). BIM innebär att använda 3D-modellen som informtionsbärare med mängdning, kostnadskalkylering och tidsplanering inräknat. Som 3D-samordnare samlar vi in modeller från olika discipliner och genomför kollisionskontroller.   
arkitektritat hus1arkitektritat hus1
arkitektritat hus
projekt Sveavgen 441 e1398282119576projekt Sveavgen 441 e1398282119576
projekt Sveavgen 441 e1398282119576

Projektering

Här sammanflätas ovan redovisade punkter. Iblanda har vi större tyngdpunkter på vissa delar. Våra projektörer går regelbundet på projekteringsmöten för att redovisa framdrift och lösningar. Här samordnas detaljer och utseende med de andra projektörerna. Handlingar och beräkningar produceras och justeras i takt med projektets framfart. Projektet växer fram för att nå ett visst mål vid en given tidpunkt med överenskomna förutsättningar uppfyllda.